پارس ناز پورتال

اس ام اس عاشقانه و احساسی (202)

اس ام اس عاشقانه و احساسی (202)


اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



بیا زندگی را بدزدیم

 و در میان دو دیدار قسمت کنیم



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



زندگی را اشکی بیش نمی دانم

پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم

دوستت دارم



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



گلی دارم که تو گلها غریبه

 نه نارنجه و نه لیمو و نه سیبه

گلی دارم به دست کس نمی دم

 خریدم گوهری و پس نمی دم



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love
 

اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



همیشه تلخ ترین لحظه ها را کسی می سازد

 که قشنگ ترین لحظه را با او باور داشتی



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



داده ام دل به نگاری که خدا می داند

 نه محبت نه مروت نه وفا می داند . . .



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



کاش هرگز در محبت شک نبود

 تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان و دل است

 واژه تلخ خیانت حک نبود



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



چه کشیدم و جه دیدم

 نشنیدم و ندیدم

که کسی کشیده باشد

 ستمی که من کشیدم



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



گلت خشک شد ولی هرگز نمرده

زمان بوی تو رو از خونه برده

دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم

ولی چند ماهه که خوابم نبرده



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



چه روز دلخراشی و قتی خواستی جدا شی

قلبم و دادم دستت که عمری داشته باشی

ولی زدی شکستی بدون هیچ بهونه

 عزیزم دل سنگت تو خاطرم می مونه



اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love



تو که در باور مهتابی عشق رنگ دریا داری

 فکر امروزت باش به کجا می نگری ؟

زندگی ثانیه ایست

هیچ کس تنها نیست

 ما خدا را داریم



اس ام اس حس قشنگ عاشقی



Xبستن تبلیغ
تبلیغات