پارس ناز پورتال

10 نقطه مشترک در یک رابطه سالم

10 نقطه مشترک در یک رابطه سالم

10 نقطه مشترک در یک رابطه سالم 

اگر در رابطه خود 10 نشانه زیر یا بیشتر آنها را دارید , نگران هیچ چیز نباشید , چون شما در یک رابطه صحیح و درست قرار دارید .

 

نشانه ها

1 شریک های زندگی دارای اهداف و ارزش های یکسان و شبیه به هم هستند و برای رسیدن به این اهداف، با هم متحد بوده و پایدار و محکم عمل می کنند.

 

2 حس قوی از اعتماد بین آنها وجود دارد. آنها همه چیز را آشکارا (چه خوب چه بد) مورد بحث قرار می دهند. هیچ چیز پنهانی از هم ندارند.

10 نقطه مشترک در یک رابطه سالم3 هویت شان را در رابطه حفظ می کنند و با هم بودنشان باعث می شود، تازه هویت خود را پیدا کنند و به عنوان یک فرد، فراتر گام بردارند.

 

4 با هم وقت می گذرانند و کارهایشان را با کیفیت بیشتری و به جای اینکه تنها انجام دهند، در کنار هم انجام می دهند.

 

5 در یک رابطه سالم و خوب، طرفین رابطه همدیگر را به انجام کارها تشویق کرده و باعث تقویت شخصیت همدیگر می شوند.

 

6 طرفین رابطه می دانند که هر کس نیاز شخصی خاصی دارد و آنها را می شناسند و به آنها احترام می گذارند.

 

7 گذراندن وقت باکیفیت با هم و انجام کارهایی که به طور متقابل انجام می دهند نه اینکه تنهایی و جداگانه انجام دهند.

 

8 انتظارات غیر واقعی از همدیگر نداشته باشند و نباید انتظارات بر اساس فانتزی ها و آرزوهای آنها باشد.

 

9 هر کدام از طرفین نسبت تفاوت های شخصیتی طرف مقابل عادلانه رفتار می کند.

 

10 طرفین رابطه، به روابط دوستانه و خانواده های همدیگر احترام می گذارند و حریم های همدیگر را به درستی حفظ می کنند.

 

منبع: psychologytoday

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات