پارس ناز پورتال

کودکان چپ دست و موانع پیش رو

کودکان چپ دست و موانع پیش رو

کودکان چپ دست و موانع پیش رو 

بسیاری از کودکان چپ دست به دنیا می ایند و متاسفانه برخی والدین به این کودکان امر می کنند که باید با دست راستش کار کند و از عواقب این کار آگاه نیستند. چپ دست بودن یک مشخصه مادرزادی است که اگر کودک چپ دست را مجبور به راست دست کردن کنیم در حقیقت فشار زیادی به به مغزش وارد می شود.

 

دست چپ و راست بودن نیزاز نیم کره غالب در مغز است که طبق تحقیقاتی نشان داده شده چنانچه کودک را تحت فشار قرار دهیم کودک مشکلات کلامی پیدا می‌کند.در برخی از خانواده‌‌ها این تفکر رواج دارد که کودک چپ دست باهوش‌تر و یا کم‌هوش‌تر است، این یک باور غلط است و پایه علمی ندارد.

 

سیستم آموزشی بایستی به صورتی باشد که از نظر مدل صندلی و یا حالت نشستن هیچگونه فشاری را به کودک وارد نکند چرا که این ویژگی کاملا از مغز سرچشمه می‌گیرد و هرگونه تحت فشار قرار دادن فرد فشار عصبی به وجود می‌آورد.

 

تشخیص صحیح چپ دست بودن کودک از‌‌ همان زمانی که کودک قاشق در دست می‌گیرد این ویژگی نمایان است و به خانواده‌ها نیز توصیه کرد هیچ فشاری به کودک وارد نکنند و چنانچه کودکی چپ دست است او را از این کار منع نکنند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات