پارس ناز پورتال

کفش پاشنه بلند چه اثراتی در نگاه مردان دارد؟

کفش پاشنه بلند چه اثراتی در نگاه مردان دارد؟

کفش پاشنه بلند چه اثراتی در نگاه مردان دارد؟ 

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا کفش خانم ها پاشنه بلند است ؟ این پاشنه های بلند چه تاثیراتی در تیپ و حالت بدنی خانم ها دارد ؟ خیلی از زنان نسبت به کار نکردن آقایان غر می زنند که چرا آنها به طور منظم کمک نمی کنند؟ یا چرا در خیابان بعضی از آقایان کمک نمی کنند؟در یک مطالعه جدید نشان داده است که روش هایی برای تشویق آقایان که مفید واقع شوند وجود دارد.

 

این مطالعه که در آرشیو رفتارهای جنسی منتشر شده است نشان داده که مردان نسبت به زنانی که کفش پاشنه بلند (نسبت به زنان با کفش تخت و صاف) می پوشند بیشتر احتمال دارد که به آنها کمک کنند و برای آنها مفید واقع شوند.

 

در مطالعات گذشته نشان داده شده است که ظاهر یک زن اعم از اندام و نحوه لباس پوشیدن وی می تواند در رفتار یک مرد تاثیر گذار باشد و این تنها مطالعه ای است که پوشیدن کفش پاشنه بلند را در زنان و نحوه تاثیر آن را در عملکرد مردان را مورد بررسی قرار داده است.

کفش پاشنه بلند چه اثراتی در نگاه مردان دارد؟

مطالعه شامل 4 آزمایش می باشد:

در آزمایش اول نحوه نگرش 90 مرد را در مقابل یک خانم 19 ساله ای که کفش پاشنه بلند یا کفش بدون پاشنه پوشیده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

در آزمایش دوم 180 زن و 180 مرد و از 4 زن خواسته شد تا کفش های پاشنه بلند بپوشند و از شرکت کنندگان در مورد عادت های غذایی آنها سوالاتی پرسیده شد.

 

در آزمایش سوم هم 180 زن و 180 مرد حضور داشتند و کمک کردن مردان به خانم هایی که دستکش شان روی زمین افتاده بود و کفش پاشنه بلند و کفش صاف پوشیده بودند را بررسی کردند.

 

در مرحله نهایی، عملکرد 36 مرد جوان را در یک کافی شاپ در مقابل خانم هایی که کفش پاشنه بلند و صاف پوشیده بودند مورد بررسی قرار دادند.

 

مردان ممکن است پوشیدن کفش پاشنه بلند را در زنان با رفتارهای جنسی مرتبط بدانند.

 

نتایج این مطالعه در 3 آزمایش اول نشان داد که مردان اغلب در مقابل خانم هایی که کفش های پاشنه بلند پوشیده بودند عملکرد بهتری داشتند و کمک بیشتری می کردند نسبت به زنانی که کفش های بدون پاشنه پوشیده بودند.

 

و در آزمایش 4 قرار گرفتن در محیط های خاص، عملکرد سریع تر مردان را نسبت به زنانی که پاشنه بلند پوشیده بودند در پی داشت.

 

بر اساس این مطالعه می توان گفت که پوشیدن کفش پاشنه بلند در زنان اثر شدیدی بر رفتار و عملکرد مردان دارد و ظاهر یک زن می تواند رفتار یک مرد را پیش بینی کند.

 

منبع: medicalnewstoday.com

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات