پارس ناز پورتال

کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

مجموعه : کاریکاتور

کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتورهای معنی دار و جالب با موضوعات مختلف اجتماعی در مجموعه زیر قابل مشاهده است. نقد اجتماعی با درون مایه طنز که کارکاتورهای تاثیرگذار و جالبی را بوجود اورده است. 

کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور گرانی و کاهش قدرت خرید!!!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور آخرین قطره‌ها!!!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور سرباز فراری!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور شیشلیک نجومی!!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور بفرما سرطان!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور زمین پاکم آرزوستکاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور بانک‌ها دلال استخدام کردندکاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور کفشدوزک ها برای با مبارزه با مگس های سفید تهران استخدام شدندکاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور دزدها اول شدند!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور در مرگ و میر جاده‌ای رکورد زدیم!کاریکاتورهای مفهومی و معنی دار سری دوم

کاریکاتور عمه شادونه و سلطان شیشه!

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات