پارس ناز پورتال

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز

مجموعه : کارت پستال

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز 

روز داروساز فرا رسیده و جا دارد به این قشر محقق و زحمت کش جامعه این روز را تبریک و شادباش گوییم.برای فرستادن تبریک به داروسازها کارت پستال های زیبا داریم. 

 

از مژده ی حبیب دلم شاد و خرم است / وز نسخه ی طبیب تنم ایمن از بلاست
دارو ساز مجرب /  اندیشمند  سرکار خانم / جناب آقای دکتر …
روز ۵ شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز دارو سازی را بر شما تبریک می گویم.

در پناه حضرت حکیم پایدار و برقرار باشید و در دل همگنان ماندگار.

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروسازتصاویر تبریک روز داروسازکارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروسازتصاویر روز داروسازکارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروسازکارت پستال روز داروسازکارت پستال های زیبا به مناسب روز داروساز

کارت پستال های زیبا به مناسب روز داروسازتصاویر روز داروسازکارت پستال های زیبا به مناسب روز داروسازعکس های روز داروساز

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات