پارس ناز پورتال

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

مجموعه : کارت پستال

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم 

سرود عید غدیر

*عید تکمیل دین عید حقّ الیقین

عید نورالمبین تهنیت باد

که شده در غدیر بر دو عالم امیر

سروری بی قرین تهنیت باد

مولای من یا علی مولا ابالحسن یا علی مولا

مولا مولا یا علی مولا

 

پایی که نیست همـره مـولا، شکسته بـــاد
دستی که نیست یاور آن شـاه، بســته باد
تکمیل دیـن از او شد و نعمـت از او تمام
عیـد غـدیر خم بر شما مبارککارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

عکس های عید سعید غدیر خمکارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال عید سعید غدیر خمکارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

تصاویر عید سعید غدیر خمکارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

عکس تبریک عید غدیر خمکارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

عید سعید غدیرکارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

عکس های عید سعید غدیر خمکارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال به مناسبت عید غدیر خم

کارت پستال عید سعید غدیر خم

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات