پارس ناز پورتال

چرا ما سر عشقمان داد میزنیم؟

چرا ما سر عشقمان داد میزنیم؟

چرا ما سر عشقمان داد میزنیم؟ 

چرا ما سر عشقمان که خیلی هم دوستش داریم و تمام دنیای ماست داد میزنیم ؟ مگر او عزیز دل ما نیست؟جرا هنگام مشاجره فریاد میزنیم ؟؟؟استادی از شاگردانش پرسید :چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم ؟چرا مردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند ؟

 

شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت :…چون در آن لحظه ، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم .استاد پرسید :

چرا ما سر عشقمان داد میزنیم؟

این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم ؟ آیا نمی توان با صدای ملایم صحبت کرد ؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد می زنیم ؟شاگردان هر کدام جواب هایی دادند اما پاسخ های هیچکدام استاد را راضی نکرد .

 

سر انجام او چنین توضیح داد :هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند ،قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد .

چرا ما سر عشقمان داد میزنیم؟

آنها برای این که فاصله را جبران کنند مجبورند داد بزنند .هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد ، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلند تر کنند .

 

سپس استاد گفت :هنگامی که دو نفر عاشق همدیگه باشند چه اتفاقی می افته ؟آنها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند .

چرا ما سر عشقمان داد میزنیم؟

چرا ؟چون قلب هایشان خیلی بهم نزدیکه ،فاصله قلب هایشان بسیار کم است .استاد ادامه داد :هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد ، چه اتفاقی می افتد ؟ آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود .

 

سر انجام ، حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند . این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله ای بین قلب های آنها باقی نمانده باشد .

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات