پارس ناز پورتال

ونیز مکزیک به روایت تصویر

ونیز مکزیک به روایت تصویر

ونیز مکزیک به روایت تصویر

شهر کوچکی هست به نام ونیز به عنوان شهر گردشگری هم محسوب میشود .در هوای این شهر از دود ماشین ها خبری نیست از نمای بالا ظهری بسیار زیبا دارد .

ونیز مکزیک به روایت تصویر

ونیز مکزیک به روایت تصویر

ونیز مکزیک به روایت تصویر

شهر زیبای ونیز

ونیز مکزیک به روایت تصویر

ونیز مکزیک به روایت تصویر

شهر بدون اتومبیل 

ونیز مکزیک به روایت تصویر

ونیز مکزیک به روایت تصویر

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات