پارس ناز پورتال

نکات لازم هنگام رنگ کردن ریشه مو را بدانیم

مجموعه : نکات سلامت مو

نکات لازم هنگام رنگ کردن ریشه مو را بدانیم

نکات لازم هنگام رنگ کردن ریشه مو را بدانیم 

رنگ کردن ریشه مو کار حساسی است چون رنگ به ریشه و پوست مو آسیب می زند . برای رنگ کردن ریشه موهایتان به این نکات مهم توجه کنید:اول از همه فقط به ریشه‌ها رنگ بزنید، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید و بعد رنگ مو را تا انتهای نوک ساقه بکشید و چند دقیقه صبر کنید و سپس آب بکشید.

نکات لازم هنگام رنگ کردن ریشه مو را بدانیماگر بیشتر موهای‌تان سفید میباشداول از جلوی سر شروع به رنگ کردن کنید بعد جاهای دیگر را. اگر شقیقه‌ها سفید بودند اول شقیقه‌ها و بعد از پشت سر شروع کنید. در کل هر جا که سفیدی بیشتر بود اول آنجا را رنگ کنید و بعد جاهای دیگر را.

نکات لازم هنگام رنگ کردن ریشه مو را بدانیماگر هم سفیدی موهای‌تان کم می باشد ابتدا از پشت سر و از ریشه شروع به رنگ کردن کنید،بعد بغل‌ها و سپس جلوی سر را، چراکه جلوی سر حرارت بیشتری دارد.توجه : در بعضی از کاتالوگ‌ها رنگ مشکی پر کلاغی از سری طبیعی حذف شده و به گروه دودی اضافه شده است. در این صورت یک شماره از شماره رنگ‌های طبیعی کاسته می‌شود.

نکات لازم هنگام رنگ کردن ریشه مو را بدانیم

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات