پارس ناز پورتال

نوع جدید یوگا در کنار بزها و گوسفندها +عکس

نوع جدید یوگا در کنار بزها و گوسفندها +عکس

نوع جدید یوگا در کنار بزها و گوسفندها +عکس

این نوع جدید از یوگا در یک مزرعه انجام می گردد و هنگام یوگا ممکن است یک بز جلوی شما ظاهر شود یا یک بزغاله از سر و کول شما بالا برود! یک کشاورز آمریکایی در ایالت اورگان آمریکا، نوع جدیدی از یوگا را ابداع کرده است. او تمارین یوگا را به همراه بزها و گوسفندها و در حضور آنها انجام می دهد. این کشاورز آمریکایی، نام این شکل از یوگا را « یوگای بزها» گذاشته است.
نوع جدید یوگا در کنار بزها و گوسفندها +عکسبنا بر این گزارش، صاحب این مزرعه ده سال بود، به این فکر می کرد چگونه می تواند از مزرعه اش پول بسیاری به دست آورد. او راه های زیادی را امتحان کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که یوگا همراه حیوانات می تواند جذاب باشد. این ایده او با استقبال گسترده ای در آمریکا روبه رو شده است. در این مزرعه تمرینات یوگا به همراه جوجه ها و گربه ها نیز تجربه شده است.

نوع جدید یوگا در کنار بزها و گوسفندها +عکس

نوع جدید یوگا در کنار بزها و گوسفندها +عکس

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات