پارس ناز پورتال

منطق در تساوی ها را دریابیم تست هوش

منطق در تساوی ها را دریابیم تست هوش

منطق در تساوی ها را دریابیم تست هوش 

تست هوش امروز مربوط به منطق تساوی ها است که بسیار جالب می باشد و شما می توانید در جمع هایی هم که حضور دارید این تست هوش را مطرح کنید و هوش افراد را محک بزنید. 

منطق در تساوی ها را دریابیم تست هوش

در شکل فوق، تعدادی تساوی می بینید. با فرض اینکه همه این تساوی ها درست باشند، آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را قرار دهید؟

پاسخ تست هوش: منطق در تساوی ها!

1

این گونه تست ها، به تست های معادل سازی معروفند. در واقع دو طرف تساوی بیشتر از اینکه با هم مساوی باشند، معادل هستند. این معادل بودن از نظر معناست. مثلا می توان دو طرف را تنها برچسبی در نظر گرفت که حتی معنای عددی نداشته باشند.

 

اگر بخواهیم در نگاه اول، فقط به کشف روابط بپردازیم، شاید به عدد 121 برسیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که با کمی دقت مشاهده می کنیم که این برچسب 11، یک بار در تساوی اول، تکرار شده و معادل برچسب 1 می باشد.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات