پارس ناز پورتال

معیارهای یک ازدواج موفق را بشناسیم

معیارهای یک ازدواج موفق را بشناسیم

معیارهای یک ازدواج موفق را بشناسیم 

وقتی همسر انتخاب می کنید یعنی قبول می کنید با شخصی برای ادامه عمر زیر یک سقف زندگی کنید,با وی صاحب فرزند شوید و خانواده تشکیل دهید. از آنجایی که ما انسان ها، موجودات پیچیده ای هستیم و هریک دارای افکار خاصی می باشیم، ازدواج تبدیل به موضوعی پیچیده شده است.ما باید معیارهای یک ازدواج موفق را بدانیم. بنابراین برای داشتن ازدواجی نسبتا موفق، باید پیش از آن، پیرامون 6 موضوع اساسی صحبت شود.

 

1- وضعیت مالی

به نظر می رسد گفتگو در خصوص مسائل مالی چندان رومانتیک نیست و حتی تا حدی سطحی می باشد.اما بنابر تحقیقات، اولین دلیل اغلب طلاق ها، مسائل مالی است. امروزه هر دو طرف ازدواج، شغل و منابع مالی خود را دارند، بنابراین پیش از ازدواج در مورد اینکه چه کسی مسئول اصلی درآمد خانواده و همچنین مدیریت منابع مالی خانه است باید گفتگو شود.

 

یا که اگر اوضاع مالی به هم بریزد، طرفین ممکن است چه واکنشی از خود بروز دهند. در خصوص تمام این مسائل باید شفاف صحبت شود.

 

2- نحوه مجادله

جروبحث بخش اجتناب ناپذیر زندگی زناشویی است اما چیزی که مهم است، شکل و نحوه این مشاجره می باشد. بر اساس مطالعات، مشاجره و بحثی که از الگوی تقاضا و امتناع تبعیت کند، روش  نامطلوبی است که منجر به تخریب رابطه خواهد شد.

 

این بدین معناست که طرف تقاضا کننده در موقعیت ضعف و شخص امتناع کننده در موقعیت قدرت قرار می گیرد.در نتیجه، رابطه دچار عدم توازن شده و به سمت تخریب پیش می رود. بنابراین، لازم است هر دو طرف در این خصوص یکدیگر را بشناسند و درست تصمیم گیری کنند.

معیارهای یک ازدواج موفق را بشناسیم

3- شخصیت و مفهوم آن

گاهی اوقات تغییر شخصیت افراد ممکن است منجر به بروز اختلاف در زندگی زناشویی شود.تحقیقات نشان داده است، اگر طرفین یک رابطه، شخصیت و خصوصیات اخلاقی-رفتاری را عنصری پیوسته در حال تغییر بدانند، مذاکره کنندگان بهتری خواهند بود و تغییرات را بهتر می پذیرند.

 

در ضمن، این افراد تمایل بیشتری به یادگیری، افزایش شعور و درک خود داشته و سعی می کنند از شکست های گذشته، درس بگیرند.در مقابل، کسانی که خصوصیات شخصیتی را امری ثابت در نظر می گیرند، اعتقاد زیادی به تغییر نداشته و برای آن تلاش نمی کنند.

 

بنابراین پیش از ازدواج بهتر است، طرفین عقاید یکدیگر در خصوص شخصیت را بدانند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

 

4- انتظارات

ازدواج در تحلیل نهایی، یک شراکت بوده که براساس نیازهای احساسی طرفین، می تواند اشکال مختلف به خود بگیرد. بنابراین، طرفین باید بطور مفصل و دقیق انتظارات خود را از همسر آینده بیان کنند.

 

5- تجربیات کودکی

در مورد سختی های زمان کودکی خود به ویژه اگر دوران کودکی خوبی را نگذرانده اید، با شریک آینده زندگی خود صحبت کنید. این کار نه تنها موجب شرمندگی نیست، بلکه به طرفین کمک می کند تا بهتر بتوانند دلایل رفتار ها و واکنش های یکدیگر را نسبت به موضوعات مختلف درک کنند.

 

6- نحوه تربیت کودکان

در مورد مسائل مختلف مربوط به پرورش و تربیت کودکان مانند توبیخ کردن، نظم و قانون، انتظارات و نحوه برخورد با آنان، با همسر آینده خود صحبت کنید.

 

برای مثال ببینید که جزء کدام دسته از پدر و مادر ها هستید؛ آیا از آن دسته هستید که تمایل دارید بایدها و نبایدها را به فرزند خود دیکته کنید و یا اینکه دوست دارید آن ها خودشان تجربه کرده و رشد کنند.

 

بنابراین، اگر با هم اختلاف نظر زیادی داشتید ، بی تفاوت از آن نگذرید. زیرا، اختلاف بر سر تربیت کودکان یکی دیگر از موارد بسیار مهمی است که می تواند منجر به جدایی زن و شوهر شود. 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات