پارس ناز پورتال

معمای جالب حلزون و چاه را حل کنیم

معمای جالب حلزون و چاه را حل کنیم

معمای جالب حلزون و چاه را حل کنیم 

معمای جالبی برای شما داریم که مرتبط با اعمال ریاضی است و باید حسابی هوش خود را به چالش بکشید.با ما همراه باشید. 

 

حلزونی داخل چاهی به عمق 20 متر افتاده است. حلزون سعی می کند از دیواره چاه بالا برود و از آن خارج شود. هر روز این حلزون می تواند 5 متر بالا برود، اما شب هنگام، به خواب رفته و 4 متر به پایین سُر می خورد. چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟

[تنها با کمی محاسبه و استنتاج، به راحتی جواب معما را خواهید یافت.]

پاسخ

16 روز

— روز اول حلزون 5 متر بالا رفته و 4 متر پایین می آید. اکنون در ارتفاع 1 متری است.

 

— روز دوم به ارتفاع 6 متری رسیده و تا ارتفاع 2 متری، پایین می آید.

 

— روز سوم تا ارتفاع 7 متری بالا رفته و تا ارتفاع 3 متری، پایین می آید.

 

به همین ترتیب تا روز پانزدهم که تا ارتفاع 19 متری بالا رفته و تا ارتفاع 15 متری پایین می آید.

 

در نهایت، روز شانزدهم 5 متر بالا رفته و به لبه چاه می رسد و از آن خارج می شود.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات