پارس ناز پورتال

معمای جالب جمله سحر آمیز

معمای جالب جمله سحر آمیز

معمای جالب جمله سحر آمیز 

این معما مربوط به کشور هندوستان است. پادشاه هندوستان همه مردم را دعوت به یک مسابقه می کند که در آن باید فقط یک جمله حدس زده می شد. او از وزیرش خواست که دستور دهد جمله ای بر دیوار بنویسند که وقتی هنگام شادی خوانده شود شما را غمگین کند و وقتی شما غمگین هستید با خواندن آن، خوشحال شوید. به نظر شما آن جمله چه میتوانست باشد؟!

معمای جالب جمله سحر آمیز

پاسخ : جمله معروف این نیز بگذرد . بله هیچ چیز ماندگار نیست و همه خوشی ها و غم ها گذرا هستند. 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات