پارس ناز پورتال

مصرف کنندگان مواد مخدر در دنیا 250 میلیون نفر

مصرف کنندگان مواد مخدر در دنیا 250 میلیون نفر

مصرف کنندگان مواد مخدر در دنیا 250 میلیون نفر 

تنها ما نیستیم که از مواد مخدر و مصرف آن هراس داریم بلکه این معضل بلایی خانمان سوز در کل دنیا است.رقم وحشتناک 250 میلیون نفر. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدرتاکید کرد: «بر اساس آخرین آمار سازمان ملل بیش از 250 میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی رخ داده است.

 

افشار در برنامه “صبح و گفت وگو”رادیو گفت وگو، گفت: «در یک دهه قبل مواد صنعتی به مواد آمفتامینی و متاآمفتامینی منحصر بودند ولی امروز بر اساس آمار سازمان ملل مواد صنعتی جدید خطری بیشتری دارند که بالغ بر 500 نوع هستند.»همچنین وی اظهار کرد: «بر اساس آخرین آمار سازمان ملل بیش از 250 میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی رخ داده است.»

 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: «در کشورمان طی یک دهه گذشته تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی را داشتیم و هم اینک 25 تا 30 درصد معتادین به سمت مواد صنعتی رفته اند که زنگ خطری جدی است.»وی افزود: «کنترل این مواد از طریق تولید آسان نیست

 

و پیش تازهای آن بسیار آسان است که در صنایع کشاورزی و دارویی کاربرد دارند که در آزمایشگاه کوچک به سمت تولید مواد مخدر تغییر جهت می دهند.»افشار اضافه کرد: «دسترسی به این مواد راحت است و نام مواد نیز بدان اطلاق نمی شود و وقتی فرد متوجه آسیب ها می شود که کار از کار گذشته است.»

 

همچنین صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با “صبح و گفت وگو” رادیو گفت وگو تاکید کرد: «در مجمع نگاه ما بر این است که در اصلاح قانون مواد روان گردان را نیز به آن اضافه کنیم و جرایمی نیز برای آن در نظر گرفته شد.»

 

وی ادامه داد: «در سال گذشته سیاست های برنامه ششم توسعه را نوشتیم و یک بند را اختصاصا برای مواد مخدر و روانگردان ها در نظر گرفتیم و موضوع مواد مخدر آنقدر جایگاه حساسی دارد که با وجود تصویب همه قوانین در مجلس، تنها قانون استثنا مربوط به مواد مخدر است.»

 

صفاتیان گفت: «شروع استفاده از مواد مخدر به نوجوانی باز می گردد چراکه بدلیل شور جوانی و گروه های هم سن و سال به سمت مواد روان گردان می روند؛ همچنین خصوصیات و شکل و قیمت ارزان این مواد روان گردان باعث [مصرف می شود].»

 

وی افزود: «مواد روان گردان برای شرایط خاص طراحی شده و قاچاقچیان از بیوشیمیست ها، روانشناسان و پزشکان استفاده کردند و این ها را کنار هم قرار دادند [که روی جوانان تاثیر بگذارد].»

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات