پارس ناز پورتال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

هر دوره ای مدل های مربوط به خود را دارد و مدل های حلقه نامزدی نیز طی دوران تغییراتی داشته اند که با هم به تماشای آن ها می نشینیم. حلقه نامزدی میتواند نمادی از عشق و تعلق بین زوج‌ها باشد. برای اکثر مردم جهان انگشتری در انگشت چهارم دست چپ مفهومی بیشتر از یک وسیله زینتی دارد

 

و یادآور تعهد یک زن یا مرد به معشوق خود است. این حلقه ها در طول زمان و به فراخور مد و سلیقه خریدارانی که دوست دارند بهترین و خاص ترین حلقه را به خاص ترین فرد زندگی شان هدیه کنند، دچار تغییراتی شده اند. تغییرات ظاهری حلقه های نامزدی در طی دهه های مخلف از سال 1900 تا سالهای اخیر را در تصاویری که در ادامه این مطلب آمده دنبال می‌کنیم:

 

1900-1910
مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

1910-1920

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

1920-1930

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

1930-1940

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال1940-1950

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال1950-1960

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال1960-1970

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال1970-1980

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال1980-1990

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال1990-2000

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

مدل حلقه نامزدی از گذشته تا حال

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات