پارس ناز پورتال

محسن افشانی این خانم را در برنامه زنده بوس کرد

مجموعه : اخبار سینما

محسن افشانی این خانم را در برنامه زنده بوس کرد

محسن افشانی به همراه خواهرش در برنامه شیدایی شبکه دو دعوت بودن که در پایان برنامه مجری از آنها تشکر کرد، آنها حرکت کردن ناگهان محسن افشانی روی آنتن زنده تلویزیون صدا سیما خواهرش را بوسید! این کار او جنجال زیادی به پا کرده

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات