پارس ناز پورتال

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مردم چین هم دارای طبقه پایین دست و بالا دست هستند و به دلیل جمعیت بالای این کشور روی مردم طبقه پایین فشار بیشتری هم وارد میشود. هوانگ گینگجونگ، نامی آشنا در عرصه عکاسی حرفه ای است. تاکنون آثار درخشانی از این عکاس چینی در نمایشگاه ها، مسابقات و فستیوالهای هنری به نمایش در آمده است.

 

او در گفت و گو با روزنامه نیویورک تایمز و شبکه بی بی سی انگلیسی بخشی از تجربیات و مشاهدات خویش از آداب و رسوم زندگی در کشور افسانه ای چین بازگو کرده است.یکی از پروژه های هوانگ که بسیاری مورد توجه رسانه ها و جامعه شناسان قرار گرفت، عکاسی او از سطح زندگی طبقات فرودست و فرادست چین بود.

 

او البته تصریح می کند که افراد مرفه و ثروتمند در چین حاضر به ثبت تصاویر زندگی خویش نشدند بعبارتی ترس و احتیاط چینی مانع از این می شود آنها واقعیت های زندگی شان به رسانه ها کشیده شود اما در مقابل هوانگ توانست با دوربین قدرتمند خویش زوایای زندگی طبقه فقیر این کشور را به نمایش بگذارد.

 

او برای همه کسانی که علاقمند شناخت جامعه هزارتوی چین هستند به این ابتکار دست زد که در سفر به روستاهای چین از اهالی دهکده ها خواست تا وسایل زندگی خویش را مقابل دید دوربین قرار دهند

 

به این صورت شما می توانید با تامل در وسایل و اسباب زندگی یک خانواده روستایی مفاهیم مهمی نظیر؛ صرفه جویی و امساک، ساده زیستی و یا نفوذ وسایل ارتباطی نظیر ماهواره و… را دریابید.

 مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

مجموعه عکس هایی از زندگی ساده مردم چین

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات