پارس ناز پورتال

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

 

سخنان حسین پناهی

 

دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد
خوابمان برد بیدار شدیم دیدیم آبستن تمام دردها یش شده ایم
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

جملات حسین پناهی

 

ماندن به پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت زندگی است !
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

دلنوشته های حسین پناهی

 

ميزي براي کار کاري براي تخت تختي براي خواب خوابي براي

جان جاني براي مرگ مرگي براي يا يادي براي سنگ این بود زندگی….
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

زیباترین دلنوشته های حسین پناهی

 

سیاه سیاهم
با زرد هماهنگم کن استاد!
گاه حجم یک کلاغ
کنتراست یک تابلو را حفظ میکند

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

دلنوشته های حسین پناهی

 

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک میکنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعند
و اندکی سکوت……

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

دلنوشته های زیبا از حسین پناهی

 

گز میکند خیابانهای چشم بسته از بر را
میان مردمی که حدودا میخرند و
حدودا میفروشند
در بازار بورس چشمها و پیشانی ها
و بخار پیشانیم حیرت هیچ کس را بر نمی انگیزد…

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

حسین پناهی

 

من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم … یه بار دیگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو میشمردم ببینم که یه وقت یکیشون تنــــــــــــــها نمونده باشه … و هوای دو نفره ها رو انقدر به رخ تک نفره ها نمی کشیدم!!!!

 

لنگه های چوبی درب حیاطمان گرچه کهنه اند و جیرجیر می کنند
ولی خوش به حالشان که لنگه ی همند…
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

دلنوشته های حسین پناهی

 

می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند !!!
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

حسین پناهی

 

این روزها به جای” شرافت” از انسان ها فقط” شر” و ” آفت” می بینی !

حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

نوشته های حسین پناهی

 

می‌دونی”بهشت” کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب !

بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری…

حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

جملاتی از حسین پناهی

 

می‌خواهم برگردم به روزهای کودکی..
آن زمان‌ها که پدر تنها قهرمان بود
عشق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
بالاترین نــقطه‌ى زمین، شــانه‌های پـدر بــود
بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادرهای خودم بودند
تنــها دردم، زانوهای زخمـی‌ام بودند
تنـها چیزی که می‌شکست، اسباب‌بـازی‌هایم بـود
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود!
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

دکلمه حسین پناهی

 

و اما تو! ای مادر!
ای مادر!
هوا
همان چیزی ست که به دور سرت می چرخد
و هنگامی تو می خندی
صاف تر می شود…
حسین پناهی

 

متن های زیبا از حسین پناهی (سخنان زیبا)

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات