پارس ناز پورتال

ماشین های لوکس در گمرک ایران خاک می خورند

ماشین های لوکس در گمرک ایران خاک می خورند

ماشین های لوکس در گمرک ایران خاک می خورند 

تصاویر ماشین هایی که در گمرک ایران متظر ترخیص هستند و زیر خاک و غبار پنهان شده اند.کسی فکرش را نمی کند که این خودروها در گمرک ایران چنین اوضاعی داشته باشند. 

ماشین های لوکس در گمرک ایران خاک می خورند

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات