پارس ناز پورتال

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب 

آثار تاریخی یک کشور بعنوان هویت و ریشه مردم و آن کشور محسوب می شود و وای به روزی که این آثار رو به تخریب گذارد. قلعه بیرجند به وسعت 3 هزار متر مربع در دوره صفویه در هسته اولیه شهر بیرجند بنا شده است که از جمله نقاط مهم گردشگری بیرجند و استان خراسان جنوبی محسوب می شود.

 

قلعه بیرجند یکبار در دوران قاجار و یکبار بعد از انقلاب بازسازی شده است، که محل گردشگران خارجی و ایرانی در منطقه خراسان جنوبی می باشد.با وجود بافت ارزشمند در اطراف قلعه، هنوز سرو سامانی به این منطقه داده نشده به قدری که محل رفت و آمد معتادان و مصرف آنان در کوچه، خیابان شده و حتی خانه ها کشف شده

 

توسط دادگستری تخریب و پلمپ شده است.وجود آب فاضلاب خانه ها در کوچه ها، نبود نظافت، جمع آوری و انبار کردن زباله ها در خانه های شخصی،ب وی تعفنی را در اطراف قلعه پراکنده کرده است.خانه های مخروبه و خالی از سکنه و مظلومیت اجتماعی و ضعف مالی ساکنان این منطقه باعث شده که مسئولین حتی برای نظافت آن اقدامات زیادی انجام ندهند.

 

بافت های قدیمی زیبا و معماری چشم نواز این منطقه به دلیل مشکلات رو به ویرانی است و مردمانش یکی یکی به مناطق دیگر کوچ می کنند و مکانها را برای معتادان و ارازل و اوباش خالی می کند.
قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب

قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب
قلعه بیرجند 
قلعه بیرجند در خراسان جنوبی در حال تخریب
 
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات