پارس ناز پورتال

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد 

وقتی که افراد مختلف با هم رو در رو می شوند بر اساس شناخت اولیه و نگاه به صورت هم می توانند درباره یکدیگر قضاوت کنند.این خصلت همه انسان ها است. دانشمندان راه های بی شماری را شناسایی کرده اند که ما بر اساس ظاهر صورت دیگران را قضاوت می کنیم، حتی اگر این قضاوت ها هیچ پایه و اساسی در واقعیت نداشته باشند.

 

الکساندر تودوروف استاد روانشناسی در دانشگاه پرینستون می گوید: ما بلافاصله از دیگران بر اساس صورتشان برداشت می کنیم و نمی توانیم هم جلوی این عمل در خود را بگیریم.تودوروف و همکارانش در آزمایشگاه به بررسی پاسخ ها به چهره های تولید شده توسط کامپیوتر مشغولند که بر اساس صفاتی  مانند جذابیت، اعتماد، شایستگی، و غیره تولید شده اند.

 

تودوروف خود می گوید البته این یافته ها کاملا درست نیست چون مردم واقعی موارد روانی و کلیشه ای دیگر را وارد قضاوت های خود می کنند اما باز هم این کار ارزش انجام را داشت.در ادامه می خواهیم به برخی یافته های تودوروف و دیگر متخصصان بپردازیم:

 

متوجه شدیم افراد جذاب امتیازهای بالاتری در صفات مثبت می آورند و آنها را افرادی شایسته تر، هوشمندتر، قابل اعتماد تر و تر های دیگر می دانند.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

افرادی که صورتشان بچگانه است ( بیبی فیس ) معمولا دارای ضعف جسمی، ساده لوح، صادق، مهربان و گرم تصور می شوند. صورت های بچه گانه شامل چشمان درشت، صورت گرد و جمجمه ای بزرگتر از چانه هستند.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

بله صورت های بچه گانه بیشتر در خانم ها دیده می شود تا آقایان.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

صورت های اخمو معمولا کمتر مورد پسند و اعتماد قرار می گیرند و بیشتر قدرتمند، متخاصم و تهدید کننده تصور می شوند در صورتی که برای صورت های مهربان دقیقا خلاف اینها در نظر گرفته می شود.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

آزمایشگاه تودوروف به ارزیابی این صفات در چهره هایی که با کامپیوتر تولید شده بود کرد. برای اینکه بحث نژاد مطرح شود در این آزمایش فقط از چهره ای سفید استفاده شد.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

در چهره های پایین از چپ به راست درک صلاحیت و شایستگی افزایش یافته. صفات مرتبط با شایستگی شامل پوست تیره تر و جذابیت بیشتر می شود.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

در تصویر پایین درک تسلط از چپ به راست افزایش یافته. صفات مرتبط با تسلط عبارتند از پوست تیره تر و مردانه تر بودن.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

در چهره های پایین ادراک برونگرایی از چپ به راست افزایش یافته است. صفات مرتبط با برونگرایی عبارتند از عرض صورت و تمایل به داشتن لبخند روی چهره.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

درک دوست داشتنی بودن در چهره های پایین از چپ به راست افزایش یافته. صفات مرتبط با دوست داشتنی بودن عبارتند از جذابیت داشتن و تمایل صورت به لبخند.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

درک تهدید کننده بودن در چهره های پایین از چپ به راست افزایش یافته. صفات مرتبط با تهدید کننده بودن عبارتند از داشتن ویژگی های مردانه و نزدیک بودن حالت چهره به عصبانیت.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

درک قابل اعتماد بودن در چهره های پایین از چپ به راست افزایش یافته است. صفات مرتبط با قابل اعتماد بودن عبارتند از داشتن ویژگی زنانه و تمایل داشتن چهره به لبخند.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

در تصویر پایین می توانید ببینید چگونه یک صورت با دستکاری دیجیتالی می تواند کمتر یا بیشتر عصبی، برونگرا و یا دیگر حالات را در خود نشان دهد.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

یکی دیگر از تعصبات موجود درباره ظاهر چهره ها این است که مردم به چهره های معمول ( مثلا کسی که هم وطن یا هم نژاد خودتان است در مقایسه با کسی که نژاد و کشورش با شما متفاوت است ) بیشتر اعتماد دارند و این تا حدودی به نژاد پرستی و بیگانه ستیزی نیز ربط پیدا می کند.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

افراد همچنین به چهره هایی که شبیه خودشان است بیشتر واکنش مثبت نشان می دهند.

قضاوت شخصیت از روی چهره و قیافه افراد

افراد جنایتکار یا پشیمان بودن را هم از روی چهره قضاوت می کنند. در دو ردیف بالا چهره ها از چپ به راست جنایتکارانه تر می شوند. در دو ردیف پایین تر نیز پشیمان بودن از چپ به راست افزایش می یابد.حتی تحقیقات نشان داده ظاهر صورت افراد روی رای دادن، قرار گذاشتن، استخدام کردن، محکوم کردن و خیلی چیزهای دیگر تاثیر می گذارد.

 

منبع : بدونیم

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات