پارس ناز پورتال

عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311

عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311

عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311 

سال 1311 مربوط به رضا شاه پهلوی است که کارناوال شادی در ایران برای اولین بار به راه انداخته شد تا به طور نمادین تخم شادی را در تمام کشور بکارد. بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

 

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

 

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311کارناوال‌های خیابانی
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311ترافيک در روز برگزاری کارناوال
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311عکس های اولین کارناوال شادی در ایران عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311گروه موزيک نظاميان در کارناوال شادیعکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311

عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311كاروان الاغ‌ها” در کارناوال تهرانعکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311

عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311کارناوال شادی در ایرانعکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311

عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311کارناوال‌ شادی در ایران
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311“سيرک صفوی” در کارناوال تهران
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه
عکس های کمیاب از اولین کارناوال شادی سال 1311کارناوال‌ شادی در ایران

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات