پارس ناز پورتال

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

ماشین های اسپرت سبک جدیدی را به خود دیده اند و آن هکم حالتی زنگ زده و کهنه است که بسیار جالب است.  به تازگی روکشهایی با طرح (زنگ زدگی فلز) تولید شده که به سادگی روی بدنه خودرو چسبانده می‌شود. این روکشها به شدت مورد پسند جوانان قرار گرفته است.

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

ماشین های اسپرت

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

ماشین های اسپرت جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

ماشین اسپرت مدل زنگ زده

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

خودرو اسپرت

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

عکس های ماشین اسپرت به سبک جدید

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات