پارس ناز پورتال

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی 

اگر چه اشک گرمی ارمغان آورده ام مادر
نسیم سردم و بوی خزان آورده ام مادر
نیاید کس به استقبال من زیرا که می سوزد
ز هرُم شعله ای کز سوز جان آورده ام مادر
به این بی دست و پایی بی پر و بالی نمی دانم
چه باعث شد که رو در آشیان آورده ام مادر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

پوستر ماه صفر

شد ه دریاى دیده در عزایش موج زن امشب

چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب

پایان شب آخر ماه صفر است این

یا آنکه زنو ماه محرّم شده امشب

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

کارت پستال ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

تصاویر کارت پستال ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

تصاویر ویژه ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

جدیدترین تصاویر ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

کارت پستال ویژه ماه صفر, عکس های ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

جدیدترین تصاویر ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

تصاویر جدید ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

تصاویر ویژه ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

تصاویر کارت پستال ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

کارت پستال ویژه ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

جدیدترین تصاویر ماه صفر

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

عکس به مناسبت ماه صفر و اربعین حسینی

کارت پستال ماه صفر

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات