پارس ناز پورتال

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

این نمایشگاه با حضور برترین کمپانی های خودروسازی آغاز به کار کرد و از خودروهای جدید و روز بسیاری رونمایی شد. نمایشگاه خودروی پاریس با حضور مدیران کمپانی های مطرح خودروسازی دنیا آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه خودروسازان صاحب نام دنیا از آخرین دستاوردهای خود رونمایی می کنند.

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

نمایشگاه خودرو فرانسه

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

نمایشگاه خودرو پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

خودروهای لوکس در پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

جدیدترین خودروها

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

خودروهای روز جهان در پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

عکس ماشین های نمایشگاه پاریس

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات