پارس ناز پورتال

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

جشن ملی روز مردگان در مکزیک می تواند ترس را بر اندام بقیه القا کند اما در میان مردم این کشور محترم شمرده می شود. جشن ملی مردگان امسال هم در کشور مکزیک برگزار شد.روز مردگان یک جشن ملی در مکزیک و برخی از کشورهای دیگر است که هر سال از ۳۱ اکتبر تا دوم نوامبر برگزار می‌شود و در این سه طایفه مشغول انجام جشن می‌شوند.

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

روز مردگان در کشور مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

احترام به روز مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

عکسهای عجیب و غریب از جشن ملی مردگان در مکزیک

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات