پارس ناز پورتال

علامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریایی

علامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریایی

علامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریایی 

وقتی نیروی دریایی یک کشور که یکی از قوای سه گانه ارتش هم می باشد علامت همجنس گرایان را بپذیرد باید کمی تامل کرد که آیا این کار نامش آزادی بیان است یا چیز دیگری؟ طی مراسمی یکی از کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به نام “هاروی میلک” فعال سرشناس حقوق همجنسگرایان نامگذاری شد.

 

هاروی میلک نخستین مقام آمریکایی است که آشکارا همجنسگرا بود و از حقوق همجنسگرایان حمایت می‌کرد. هاروی میلک در نوامبر سال 1978هنگامی که عضو شورای شهر سانفرانسیسکو بود، ترور شد و به قتل رسید.

علامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریاییکشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به نام هاروی میلک فعال سرشناس حقوق همجنسگرایانعلامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریاییکشتی‌های نیروی دریایی آمریکاعلامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریاییتبلیغ همجنس‌بازی روی کشتی آمریکایی
علامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریاییتبلیغ همجنس‌بازی روی کشتی آمریکاییعلامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریایینام هاروی میلک فعال سرشناس حقوق همجنسگرایانعلامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریایی

علامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریاییفعال سرشناس حقوق همجنسگرایانعلامت همجنس گرایان روی کشتی نیروی دریایی

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات