پارس ناز پورتال

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

مجموعه : دکوراسیون

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان 

با گشت و گذاری در شهر می توانیم طرح دکوراسیون و نمای بیرون آپارتمان ها را ببینیم.ما در این مطلب بهترین دکوراسیون های داخلی و خارجی را در آپارتمان به سبک ایرانی برای شما شرح می دهیم. 

 

همه چیز در خصوص نیازهایی که کارفرما از پروژه داشت مشخص بود ؛ یک آپارتمان چهار طبقه مسکونی نه چندان بزرگ که شامل یک سالن انتظار، یک طبقه پارکینگ و یک فضای خدماتی در اولین طبقه می باشد. موقعیت پروژه در کوچه ای نزدیک خیابان دولت تهران است.

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

قصد اولیه کارفرمای این پروژه ایجاد واحد هایی به صورت مسکونی بود . در واقع این پروژه اشاره به این مهم دارد که در این منطقه قرار است یک ساختمان مسکونی ساخته شود نه فضایی با هدف تجاری.

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

قابل توجه ترین نکته در مورد این پروژه در واقع تعریف کارفرمای آن در نخستین روزهای جلسات با تیم طراحان بود: یک خانه طبیعی.در واقع، او بر دو نکته کلیدی در مورد پروژه اش تأکید کرد: طبیعت و خانه.طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتماندر گام نخست، تلاش برای توجه بیشتر به چند نکته مهم بود از جمله فضای ورودی، قسمت بندی ها،جداسازی فضای عمومی و خصوصی، فضاهای انسانی و استفاده درست و کافی از هردو چشم انداز جنوبی و شمالی.

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طبقه اول به گونه ای طراحی شده است که راهروهای داخلی بین واحدهای مسکونی و جداسازی بین فضاها را می توان توسعه داد. روح سادگی در سرتاسر واحدها، برخلاف طراحی های اشرافی آپارتمان های تهران، جریان دارد. فضاهای موجود در این ساختمان محیطی دلچسب از « خانه» و «سکونتگاه» را فراهم می کنند.

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

وجود سه درخت چنار نزدیک جنب شمالی سایت در این بخش، مهم ترین بخش از توجه ما را مشغول خود کرده است. علیرغم همه مشکلات تحمیل شده به پروژه ، برای نگهداری از درختان در سایت، مراقبت از آنها در دستور کار تیم طراحی قرار گرفت و در نتیجه شاخصه اصلی نمای بیرونی ساختمان، در حال حاضر این سه درخت چنار می باشد.

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

با توجه به محدودیت هایی که از جانب شهرداری تهران وجود داشت ، مراحل ۴ گانه ای در طرح اعمال شد :

 

سه طبقه نخست از پیاده روی شمالی عقب نشینی کردند تا فضای برای مراقبت از درختان چنار فراهم شود. در طبقه چهارم این عقب نشینی انجام نشد و برای جبران تعادل حجمی در این بنا ، قسمتی از فضای طبقه چهارم به فضای بالکن (فضای سبز) تبدیل شد.

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

در نتیجه، نمای بیرونی برای دراختیار گرفتن کیفیت و جزئیات ضروری مدیریت شد و درختان در قابی از نمای آجری ساختمان را در آغوش گرفتند. از سوی دیگر، طبقه چهارم( که قرار بود محل سکونت کارفرمای پروژه باشد و اکنون شده است) یک گلخانه روشن در بخش ورودی دارد. دستیابی به این نقطه برای تیم طراحی بسیار مهم بوده است تا بدانجا که آنها در محدوده مقررات حوزه شهرداری کارهای بسیاری انجام دادند.طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

طرح بهترین دکوراسیون ایرانی برای آپارتمان

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات