پارس ناز پورتال

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپین

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپین

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپین 

در کشور فیلیپین اعتیاد به مواد مخدر گسترش بسیار زیادی داشته است به طوری که وضع نگران کننده است. ماده شیشه در این کشور بسیار پرمصرف است. به دنبال به قدرت رسیدن بنیگنو آکینو، رئیس جمهوری سخت‌گیر و مصمم فیلیپین، موجی از درگیری‌ها و قتل‌های مرتبط با مواد مخدر فیلیپین را که با «شابو» دست به گریبان است، فرا گرفته است. شابو نامی که در فیلیپین به شیشه اطلاق می‌شود.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینبستگان یکی از افرادی که در جریان عملیات بر ضد مواد مخدر توسط نیوروهای پلیس کشته شده بربالای جسد وی گریه می‌کنند.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپیندر فیلیپین افراد معتاد در خلوتگاه‌ها به طور پنهانی به مصرف شیشیه می‌پردازند.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپین
یکی از افرادی که در نزدیکی مترو مانیل در جریان یک عملیات بر ضد مواد مخدر توسط یک گروه پارتیزان کشته شده است.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینحمل جسد دو مرد با یک واگن ریلی که در جریان یک عملیات بر ضد مواد مخدر توسط پلیس کشته شده اند.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینیکی از اعضای واحد تحقیقات پلیس ملی فیلیپین در حال نشان دادن بسته های ماده مخدر شیشه

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینجسد یکی از افرادی که در نزدیکی مترو مانیل در جریان یک عملیات بر ضد مواد مخدر توسط یک گروه پارتیزان کشته شده است.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپیناعضای پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس ملی فیلیپین در حال سوزاندن بسته‌های ماری جوانا و شیشه کشف شده به ارزش ۱۵۰ هزار دلار
شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینیک پلیس مواد مخدر فیلیپین در حال نظارت بر قرار دادن کیسه های شیشه داخل اتاق تجزیه حرارتی

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینیک افسر اطلاعاتی پلیس در حال برداشتن تپانچه ای که در جریان یک یورش شبانه به قاچاقچیان بر جای مانده است

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینپلیس ملی فیلیپین در حال بازرسی ۱۰ کیلوگرم شیشه کشف شده از یک خودروی رها شده در نزدیکی متروی مانیلشیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینسوگند خوردن خویشاوندان کشته شدگان در جلسه تحقیقات پیرامون کشته شدگان مواد مخدر در مجلس سنا

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینافراد دستگیر شده در ارتباط با مواد مخدر که در انتظار ضامنی هستند تا پلیس تعهدنامه عدم فروش یا مصرف مجدد مواد مخدر را از سوی آنها بپذیرد.

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینحمل جسد یکی از ۵ فروشنده عمده مواد مخدر در فیلیپین

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینیکی از اعضای دفتر ملی تحقیقات در حال بریدن گاو صندوق حاوی پول و مواد مخدر در خانه یکی از افسران فاسد پلیس

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینرئیس پلیس ملی فیلیپین و رئیس پلیس مواد مخدر در حال نشان دادن بسته های مشف شده شیشه به خبرنگاران

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینیکی از اعضای مرتبط با مواد مخدر به همراه برچسب نام لقب روی پیراهنش

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینافراد مرتبط با مواد مخدر در حال دادن تعهد مبنی بر عدم مصرف یا فروش مجدد شیشه

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینبسته های کشف شده شیشه از خانه یکی از افسران فاسد پلیس

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینابزار و وسایل مصرف شیشه در یکی از خانه‌های مخفی مصرف مواد

شیوع گسترده اعتیاد به مواد در فیلیپینکارکنان آژمایشگاه پلیش مواد مخدر فیلیپین در حال آزمایش شیشه کشف شده

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات