پارس ناز پورتال

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

مادر در زندگی خانواده و تشکیل یک جامعه نقش اساسی دارد. از تحمل بارداری نه ماهه برای فرزند گرفته تا شب بیدار ماندن ها برای رسیدگی به فرزندش,همه نشان دهنده از خودگذشتگی مادر هستند.پس بیایید قدر مادران را بیشتر از قبل بدانیم.

 

مادر تو را چه بنامم که هیچ چیز یارای برابری با تو را ندارد

 

 کوهت ننامم که کوه پایداری و استقامت از تو آموختهشعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

رودت نخوانم که رود صداقت و پاکدامنی تو را به ارمغان برده

 

 آسمانت نخوانم که بسی بلندتر و رفیع تری و آسمان زیر گامهای توست

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

ماه و خورشیدت ننامم که آن دو نور تو را به عاریت گرفته اند

 

 ستاره ات ندانم که آنان بی شمارند و تو بی همتا

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

تو را نسترن و یاس و یاسمن نمی دانم که گل نیز عطر و بویش را از تو دارد

 

 آبشاران خروشان از مهر توست و دشت وسعت خویش را از قلبت گرفته

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

مادر تو را با کدامین شعر و غزل بسرایم که در مقابل نامت شعر و غزل نیز عاجزند

 

 تو خود یک دنیا کلامی و یک عمر واژه ای …

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

مادر ای طراوت بهاران و ای هستی بخش زندگانی

 

 تو را چه بنامم و وصفت چه بخوانم که بیکران آسمانها و دریاها

 

و هرچه در اوست در پیش نام تو کوچکند و عزیز

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

و اکنون تو را ای بزرگ، ای بی همتا

 

با تمام عظمتت در قلب کوچک خود می یابم و یزدان پاک را سپاس می گویم

 

که این نهال عشق و محبت را به قلب من ارزانی داشت

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

باشد که به جبران نیکیهایت و به پاس دلواپسیهایت

 

همواره تو را عزیز بدارم و محترم

 

و همواره آواز من این باشد که

 

مادر… دوستت دارم … دوستت دارم

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

عمرت مستدام؛ نامت جاودان و روزت مبارک

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و بزرگداشت مقام مــادر گرامی باد

 شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

شعری در وصف مادر

 

مادرم ای بهتر از فصل بهار

 

مادرم روشن تر از هر چشمه سار

 

مادرم ای عطر ناب زندگی

 

مادرم ای شعله ی بخشندگی

 

مادرم ای حوری هفت آسمان

 

مادرم ای نام خوب و جاودان

 

مادرم ای حس خوب عاشقی

 

مادرم خوشتر ز عطر رازقی

 

مادرم ای مایه ی آرامشم

 

مادرم ای واژه ی آسایشم

 

مادرم ای جاودان در قلب من

 

مادرم ای صاحب این جسم و تن

 

مادرم می خواهمت تا فصل دور

 

مادرم پاینده باشی پر غرور

 

مادرم روزت مبارک ناز من

 

مادرم تنها تویی آواز من

شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

 شعر و عکس های زیبا در وصف همه مادران مهربان ایران

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات