پارس ناز پورتال

شعر زیبا از فرصت شیرازی

شعر زیبا از فرصت شیرازی

شعر زیبا از فرصت شیرازی 

فرصت شیرازی شاعر خوب ایران عالم مربوط به دوران قاجاریه است که آثار زیادی از وی به جا مانده است و یک شعر در زیر از این شاعر خوب برای شما آورده شده است. فرصت شیرازی که نام اصلی او میرزا محمد نصیرالحسینی است و ملقب به «میرزا آقا» است ، در شعر «فرصت» تخلص می‌کرد

 

و بیشتر به فرصت شیرازی معروف است شاعر ، نقاش ، موسیقی دان و ادیب ایرانی است که به سال ۱۲۷۱ه.ق. در شیراز دیده به جهان گشود . فرصت شیرازی فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان و استادان معروف دوره قاجاریه بود. فرصت شیرازی به سال ۱۳۳۹ ه. ق. در شیراز درگذشت و در جوار آرامگاه حافظ دفن شد .

 

تمثال دو زلف و رخ آن یار کشیدم

یک روز و دو شب زحمت این کار کشیدم

 

اول شدم آشفته زلفش سر زلفش
آخر به پریشانی بسیار کشیدم

 

آغوش و کنارم همه شد غیرت تاتار
تا تاری از آن طره طرار کشیدم

 

آشوب قیامت همه شد در نظرم راست
چون قامت آن دلبر عیار کشیدم

 

اندیشه نمودم که کشم ابروی آن شوخ
اندیشه چو کج بود کمان وار کشیدم

 

سحر قلمم بین که کشیدم چو دو چشمش
گفتی به فسون نقش دو سحار کشیدم

 

نوک مژه اش را به یکی خامه دلدوز
خون ریزتر از خنجر خونخوار کشیدم

 

نقش خد نارسته هنوزش خط مشکین
گوئی دو طبق گل همه بی خار کشیدم

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات