پارس ناز پورتال

شعر جان من سخت نگیر از عبدالجبار کاکایی

شعر جان من سخت نگیر از عبدالجبار کاکایی

شعر جان من سخت نگیر از عبدالجبار کاکایی 

 

زندگی در گذر آینه ها جان دارد
با سفرهای پر از خاطره پیمان دارد

 

زندگی خواب لطیفی است که گل می بیند
اضطراب و هیجانی است که انسان دارد

 

زندگی كلبه دنجی ست كه در نقشه خود
دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد

 

گاه با خنده عجین است و گهی با گریه
گاه خشك است و گهی شرشر باران دارد

 

زندگی مرد بزرگیست كه در بستر مرگ
به شفابخشی یك معجزه ایمان دارد

 

زندگی حالت بارانی چشمان تو است
كه در آن قوس و قزح های فراوان دارد

 

زندگی آن گل سرخی ست كه تو می بویی
یك سرآغاز قشنگی ست كه پایان دارد …

 

زندگی كن
ﺟﺎﻥِ ﻣﻦ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ …
رونق عمر جهان، چندصباحی گذراست

 

قصه بودن ما
برگی از دفتر افسانه ای ی، راز بقاست
دل اگر می شكند
گل اگر می میرد

 

و اگر باغ بخود رنگ خزان می گیرد
همه هشدار به توست؛
ﺟﺎﻥِ ﻣﻦ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ …

 

زندگی كوچ همین چلچله هاست
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ …
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ …

شعری از : عبدالجبار کاکایی

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات