پارس ناز پورتال

شعری طنز در وصف زن گرفتن

مجموعه : مطالب طنز

شعری طنز در وصف زن گرفتن

شعری طنز در وصف زن گرفتن 

امان از دختران پر افاده
کلام “نه”بر لبها نهاده

 

خدایا زن گرفتن سخت گشته
مجرد این زمان بد بخت گشته

 

اناث عاشق ماشین وخانه
وماهر در بروز هر بهانه

شعری طنز در وصف زن گرفتن

همه در انتظار تکسوارند
به رویا عاشق زیبا نگارند

 

الا دختر بیا واقع نگر شو
بیا با خواسگاران همسفر شو

 

اگر آمد جوانی خوب ومسکین
بله گویان زبهرش باش تسکین

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات