پارس ناز پورتال

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها 

اگر فکر می کنید که شادی فقط متعلق به آدم ها است در اشتباه هستید حیوانات و موجودات دیگر هم به شادی کردن می پردازند مانند سگ ها. به گفته برنارد ویلیامز روانشناس بریتانیایی “هیچ روانپزشکی در دنیا به اندازه تاثیر سگی در حال لیسیدن دست های صاحبش نمی تواند موثر باشد” درست است سگ ها می توانند بهترین دوست شما باشند و همیشه در کنارتان بمانند.

 

من معتقدم سگ ها حیواناتی واقعا شگفت انگیز هستند. زیرا می توانیم از آن ها درس های زندگی ارزشمندی را بیاموزیم.

 

در لحظه زندگی کن.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

قدر کوچک ترین چیزهایی که در زندگی داری بدان.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

هر روز و همیشه خوشحال باش.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

استراحت را فراموش نکن.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

زمانی را به گردش و تفریح بگذران.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

گهگاهی از علایق خود لذت ببر.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

از این که از دید دیگران مسخره و خنده دار به نظر بیایی نترس.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

نگران این که دیگران درباره تو چه فکری می کنند نباش.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

خودت باش و از دیگران تقلید نکن.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

وقتی کسی را نمی شناسی او را قضاوت نکن.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

سپاسگزار باش.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

هیچوقت به کسانی که دوستت دارند خیانت نکن.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

از ابراز عشق نترس.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

کینه های قدیمی را دور بریز و بخشش داشته باش.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

گاهی فقط نزدیک دیگران بودن کافی است.

سگ ها موجوداتی بسیار شادتر از آدم ها

 

سایت بدونیم

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات