پارس ناز پورتال

سلول های مورد نیاز برای تصمیم گیری حلزون ها

سلول های مورد نیاز برای تصمیم گیری حلزون ها

سلول های مورد نیاز برای تصمیم گیری حلزون ها

تحقیقات دانشمندان به بررسی رفتار حلزون ها در وضعیتی که به دنبال یافتن غذا بودند رفتند و میزان استفاده آنها از سلول های مغزشان را ثبت کردند.محققان دانشگاه ساسکس به تازگی توانسته اند تا به یافته هایی دست پیدا کنند که نشان می دهد

 

که در هنگام انجام تصمیم گیری، تنها یک سیستم مداری تشکیل شده از دو نورون توسط حلزون های آب شیرین مورد استفاده قرار می گیرد.دانشمندان دریافته اند که در حالی که مغز انسان از آمار و ارقام تحلیلی پیشرفته برای به دست آوردن یک نتیجه گیری و تصمیم مناسب استفاده می کند، حلزون تنها به استفاده از دو سلول مغزی برای انجام این کار نیاز دارد.

 
 

این یافته ها می تواند به دانشمندان کمک کند تا بتوانند هسته سیستم های عصبی ای ساختار تصمیم گیری مشابهی را دارند، شناسایی کنند. این امر در نهایت به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم مغزهای روباتیک را بر پای مفاهیم و قوانینی بسازیم که از کمترین میزان اجزای مورد نیاز برای انجام وظایف پیچیده استفاده کنند.

 

آنها دریافتند که در طول این فرایند، تنها دو نوع از سلول های عصبی در مغز حلزون فعال می شده است. نوع اول یک نورون کنترلی بوده است که به مغز اجازه می دهد تا درک کند که چه زمانی غذا در دسترس قرار دارد. نوع دوم نیز سلول های عصبی ای هستند که سیگنال های انگیزشی را به مغز ارسال می کنند تا وضعیت گرسنه یا سیر بودن، مشخص گردد.

 

دانشمندان دریافتند که هنگامی که غذا در دسترس نیست، حلزون ها به نحوی عمل می کنند که می توانند بخش عمده ای از انرژی خود را ذخیره کنند. در این میان دکتر گیورگی کمه نس (György Kemenes) در این باره می گوید:

 

«یافته های ما می تواند به دانشمندان کمک کند تا بتوانند هسته سیستم های عصبی ای ساختار تصمیم گیری مشابهی را دارند، شناسایی کنند. این امر در نهایت به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم مغزهای روباتیک را بر پای مفاهیم و قوانینی بسازیم که از کمترین میزان اجزای مورد نیاز برای انجام وظایف پیچیده استفاده کنند.»

 

منبع:سیناپرس

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات