پارس ناز پورتال

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند

ستاره های با بیش از 50 سال هالیوود که هنوز زیبا و جذاب هستند، را در این گزارش تصویری برایتان آورده ایم.

 

بازیگران ، خواننده ها و دیگر افراد مشهور، آنقدر به خود و ظاهرشان می رسند که شاید نتوانید سن واقعی شان را تشخیص دهید. 

 

1.هریسون فورد، 1942

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
2.جولیان مور، 1960

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
3.جرج کلونی، 1961

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
4.ساندرا بولاک، 1964

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
5.مریل استریپ، 1949

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
6.الن دی‌جنرس، 1958

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
7.برد پیت، 1963

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
8.مدونا، 1958

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
9.کلینت ایستوود، 1930

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
10.ریچارد گی‌یر، 1949

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
11.تام کروز، 1962

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
12.جانی دپ، 1963

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
13.دنزل واشنگتن، 1954

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
14.تام هنکس، 1956

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
15.دمی مور، 1962

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
16.سارا جسیکا پارکر، 1965

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
17.جان بون جووی، 1962

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
18.کورتنی کاکس، 1964

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
19.الک بالدوین، 1958

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
20.شارون استون، 1958

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
21.مارتین شین، 1940

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
22.گلدی هان، 1945
ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
23.پیرس برازنان، 1953
ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
24.جین فوندا، 1937

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
25.سیلوستر استالونه، 1946

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
26.بروک شیلدز، 1965

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
27.لیام نیسون، 1952

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
28.کوین کاستنر، 1955

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
29.شر، 1946

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
30.میکی رورک، 1952

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
31.جین سیمور، 1951

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
32.سوفیا لورن، 1934

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند
33. استینگ، 1951

ستاره های بیش از 50 سال هالیوود که هنوز جذابند

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات