پارس ناز پورتال

زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی است

زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی است

زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی است 

سیاست در کره این روزها به یک زن ختم شده است که مرکز رسوایی های سیاسی این کشور است و حکم بازداشت وی صادر شده است. پس از آنکه دادستان‌های کره جنوبی اعلام کردند زن اسراسر آمیز و کسی که در مرکز رسوایی سیاسی این کشور قرار دارد، فردی بی‌ثبات است و خطر خروجش از کشور وجود دارد، وی تحت بازداشت اضطراری قرار گرفت.

 

چویی سون‌ـ سیل که به خاطر دوستی دیرینه‌اش با پارک گئون های، رئیس جمهورکره جنوبی با اتهامات کلاهبرداری و مداخله درامور داخلی کشور مواجه است پس از بازگشت به سئول چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و به دنبال اعتراضات خیابانی گسترده خودش را تسلیم ماموران کرد.
زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی استیکی ازمقامات دادستانی در توضیح تصمیم بازداشت 48 ساعته چویی سون ـ سیل گفت: از آنجایی که چویی تمامی اتهامات را انکار می‌کند، این احتمال وجود داردکه بخواهد اسناد و مدارک را از بین ببرد. او درگذشته به خارج از کشور سفر کرده و آدرس ثابت در کره جنوبی ندارد

 

در نتیجه این خطر وجود دارد که چویی از طریق هوایی از کشور خارج شود. از طرف دیگر چویی از نظر وضعیت روحی ـ روانی بسیار بی ثبات است و این احتمال وجود دارد که اگر آزاد شود، رویداد غیر منتظره‌ای رخ دهد.
زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی استچویی روز شنبه از آلمان به سئول بازگشت تا برای بازجویی خودش را تسلیم کند و با ازدحام صدها خبرنگار و معترض خشمگین مواجه شد که پلاکاردهایی در دست داشتند و خواستار بازداشت وی شده بودند.
چویی روز دوشنبه هنگامی که وارد دفتر دادستان سئول شد گفت: لطفا مرا ببخشید. من مرتکب گناه مرگباری شده‌ام.
زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی است به گزارش پارس ناز وی پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه با به تن داشتن لباس زندان مجددا وارد دفتر دادستان‌ها شد تا بار دیگر مورد بازجویی قرار گیرد؛ بازجویی‌هایی که ممکن است چند روز طول بکشند.دادستان‌ها باید تصمیم بگیرند که پیش از پایان دوره بازداشت اضطراری وی، حکم بازداشت رسمی چویی را صادر کنند یا خیر.
زنی کره ای که در مرکز رسوایی سیاسی استپارک گئون های و چویی دوستان 40 ساله هستند. ادعاها مبنی بر اینکه چویی سخنرانی‌های ریاست جمهوری را تصحیح می‌کرده و به اسناد و مدارک محرمانه دسترسی داشته باعث شد تا رئیس جمهور کره جنوبی در معرض خشم عمومی قرار گیرند.پارک گئون های در نظر دارد تا از حزب حاکمش بخواهد یک کابینه چند حزبی بی طرف تشکیل دهند و اعتماد عمومی و وحدت ملی را بازگردانند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات