پارس ناز پورتال

زندگی کن چون زندگی زیباست

زندگی کن چون زندگی زیباست

زندگی کن چون زندگی زیباست 

زندگی زیباست و ما باید از زندگی لذت ببریم . متن هایی بسیار زیبا درباره زندگی در این مطلب پیش روی شماست

 

زندگی زیباست …
و هر روزش آغازی دوباره
برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته

زندگی کن چون زندگی زیباستزندگی زیباست …
به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز …
و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز …
زندگی کن چون زندگی زیباستو اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی
با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش …
بی سایه، بی غم
زندگی کن چون زندگی زیباستو با اندکی پستی و بلندی …
کسی چه می داند ؟
همیشه آنگونه که میخواهیم نیست …
و هرچه میخواهیم به دست نمی آید …
هجران ها هم حکمتی دارند
زندگی کن چون زندگی زیباستاما زندگی همچنان زیباست
می توان خاطراتی خوب در ذهن حک کرد
و باقی را دور ریخت …
یاد زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد
زندگی کن چون زندگی زیباستپاییز را هم می توان زیبا دید
نگو خزان است و زردی
اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند
همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان را می سازند
خش خش برگ ها هم زیباست
اگر بخواهیم
زندگی کن چون زندگی زیباستمشکل همیشه هست
نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد
باید دید و نگرش عوض شود
نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را
برایمان به ارمغان می آورد
این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی
زندگی کن چون زندگی زیباست

گاه باید مسیر خود را عوض کنیم
همیشه یک راه پاسخگو نیست
جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم
شاید اینگونه پیروز شدیم …
راه های حل مشکلات زیاد است و
همه کلیدی به دستمان خواهند داد
زندگی کن چون زندگی زیباستو البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان
گسیخته نشود …زندگی کن چون زندگی زیباستبپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم
و خالق ِ یکتا، بی حساب و کتاب ما را رها نخواهد کرد
و نظاره گر و دست گیر ماست
تنهایمان نمیگذارد
چه در سختی
و چه شادی
زندگی کن چون زندگی زیباستو بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد
و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم
آری اینگونه است رسیدن به اوج
باید بخواهیم
نهراسیم
بتوانیم
ببینیم
تلاش کنیم
فردا را بخواهیم
از گذشته به جز تجربیاتش مابقی را دور ریزیم
زندگی کن چون زندگی زیباستآری
زندگی با همه سختی ها و مشکلاتش
باز هم زیباست
رنگارنگ و شیرین
زندگی کن چون زندگی زیباست

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات