پارس ناز پورتال

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

کل این هتل در طبقه ای از یک ساختمان اداری در شمال شرق توکیو قرار دارد. برخی از ساکنان مدت کوتاهی آنجا می مانند اما بیشتر آنها ساکنان دائمی هستند.در ادامه عکس هایی از زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن را مشاهده خواهیم کرد.

 

در این مطلب عکس هایی اثر Won Kim از فضای داخلی هتلی مخفی در ژاپن را خواهیم دید. کیم دو سال قبل از اینکه به عکاسی بازگردد در این هتل زندگی می کرده است.او چند ماه در آن زندگی کرد، با ساکنان آن دوست شد و از فضاهای بسیار کوچکی که آنها را خانه می نامیدند، عکس گرفت.

 

کیم می گوید: “برایم جالب ترین نکته در عکس ها این است که هر یک از ساکنان چطور از این فضای بسیار محدود و کوچک استفاده می کنند. در هر مورد، فضا به شدت تعریف شده و محتویات آن چیزی راجع به شخصیت فرد ساکن در آن می گوید.

 

بطوریکه میتوان گفت توانایی آنها برای عملکرد در چنین فضای عجیب و غریبی محصور شده است. واقعا چند درصد از ما قادریم در چنین فضایی تنگ و محدود زندگی کنیم؟

 

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

زندگی در فضای کوچک و محصور در توکیو ژاپن

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات