پارس ناز پورتال

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

خالق برندهای برتر در جهان نام کمپانی خود را از چیز خاصی یا داستان ویژه ای الهام گرفته اند.پس پشت نام هر برند یک داستان نهفته است. آیا تا کنون با خود اندیشیده اید نام شرکت های معروف بین المللی از کجا می آیند؟ بدلیل شهرت این شرکت ها، نام تجاری آنها به گوش بسیاری از ما آشنا است و به همین دلیل به سادگی از کنار آن می گذریم. اما واقعیت این است که اغلب آنها معانی خاصی دارند.
ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانیدبرای مثال برند LEGO از ترکیب دو کلمه دانمارکی تشکیل شده است که ترجمه آن به فارسی “خوب بازی کن” خواهد بود. در ادامه به ریشه یابی و تاریخچه نام تجاری ۱۷ شرکت بزرگ بین المللی خواهیم پرداخت.

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانیدنام برندهای معروف جهانی از کجا می آیند؟

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

ریشه نام بهترین برندهای جهان را بدانید

 

سایت روزیاتو

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات