پارس ناز پورتال

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید 

روستای صخره ای کندوان جزء گنج های گردشگری کشور ما است و حتما ارزشش را دارد تا سری به این مکان زیبا  و دیدنی بزنید. روستای کندوان به سبب ویژگی معماری صخره ای و بافت مخصوص در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

روستای صخره ای کندوان را ببینید

کندوان یکی از سه روستای صخره ای جهان است و جاری بودن زندگی مردم در این روستا یک استثناء در دنیا به حساب می آید، چرا که نظیر این روستای صخره ای همچون «کاپادوکیه» ترکیه و «داکوتای» آمریکا فاقد سکنه هستند.

روستای صخره ای کندوان را ببینیدروستای کندوان
روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینیدروستای صخره ای کندوان
روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینیدآشنایی با روستای کندوان
روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینیدروستای زیبای کندوان
روستای صخره ای کندوان را ببینیدروستای کندوان تاریخی
روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینیدکندوانروستای صخره ای کندوان را ببینید

روستای صخره ای کندوان را ببینید

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات