پارس ناز پورتال

روانشناسی خسیس بودن در برخی کودکان

روانشناسی خسیس بودن در برخی کودکان

روانشناسی خسیس بودن در برخی کودکان 

برخی کودکان واقعا خسیس هستند,وسایل خود را به هیچ وجه به کسی نمی دهند و با دقت تمام از آن ها مراقبت می کنند. محققان دريافتند که انسانها از همان بدو تولد آماده بذل و بخشش نيستند و اين خصوصيت به تدريج در آنها شکل مي گيرد.

روانشناسی خسیس بودن در برخی کودکان

ارنست فر محقق دانشگاه زوريخ و همکارانش به اين نتيجه رسيده اند که کودکاني که در خانواده هاي تک فرزند متولد مي شوند بيشتر از بقيه شانس رهايي از خساست را دارند ولي فرزندان کوچک خانواده بيشتر از بقيه با مشکل خساست مواجه هستند.

 

پيش از اين روانشناسان بارها تاکيد کرده بودند که حس بذل و بخشش بلافاصله در انسان ايجاد نمي شود ولي نتوانسته بودند سن مشخصي براي آن دريابند.محققان سوئيسي با بررسي آزمايشهايي که در خصوص حس بذل و بخشش در کودکان با سنين مختلف انجام شده متوجه شدند در سه سالگي کودکان به شدت خودخواه هستند

روانشناسی خسیس بودن در برخی کودکان

و فقط درهفت سالگي بيشتر آنها خوراکيهاي خود و از جمله شيريني و شکلات را با بقيه تقسيم مي کنند و اين حس با افزايش سن تقويت مي شود.به گفته آنها حس بذل و بخشش ارتباط مستقيمي با حس مسئوليت دارد و علاوه بر اين کودکاني که خواهر يا برادري ندارند ۲۸ درصد از بقيه دست و دلبازترند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات