پارس ناز پورتال

رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردن

رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردن

رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردن 

طبق رتبه بندی فارن پالسی , نامناسب ترین کشورها برای زندگی در فهرستی قرار گرفتند که اتیوپی در آن در رده نخست قرار دارد . ساختار یک کشور، حتی یک کشور سالم هم می تواند تحت تاثیر اتفاقاتی که در طول یک سال رخ می دهد، قرار گیرد و پیامدهای آن نه تنها مشروعیت آن کشور بلکه تجربیاتی که شهروندان آن اغلب تا یک دهه بعد تجربه خواهند کرد را تحت الشعاع قرار می دهد.

 

شاخص شکنندگی کشورها 10 سال است که توسط فارن پالسی منتشر می شود و چشم اندازی از کشورها را با توجه به ثبات و قدرت حیاتی شان ارائه می دهد و بر همین اساس آنها را رتبه بندی می کند.

 

نام این پروژه امسال از “شاخص کشورهای ناکام” به “شاخص کشورهای شکننده” تغییر کرده است. با وجود اینکه این دو عنوان اساسا یکی هستند، عنوان جدید تصدیقی بر این مسئله است که تمامی کشورهای ذکر شده با شرایطی روبرو هستند که معاش شهروندانشان را به درجات مختلف تهدید می کند.

 

‎در این پروژه نام هر کدام از کشورهایی که برای زندگی مناسب نیستند با تصویری مرتبط منتشر شده است.

 

اتیوپی
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردناریتره
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنافغانستان
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردناوگاندا
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنپاکستان
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنجمهوری آفریقای مرکزی
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنجمهوری دموکراتیک کنگو
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنچاد
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنزیمبابوه
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنساحل عاج
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنسودان جنوبی
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنسودان
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنسوریه
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنسومالی
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردنیمن
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردننیجر
رتبه بندی کشورهای نامناسب برای زندگی کردن

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات