پارس ناز پورتال

دوستان بیشتری داشته باشید تا افسرده نشوید

دوستان بیشتری داشته باشید تا افسرده نشوید

دوستان بیشتری داشته باشید تا افسرده نشوید 

داشتن دوست خوب همیشه نعمت است و این نعمت به شادی روح ما بسیار کمک می کند.داشتن دوستان زیاد مانع افسردگی ما می شود. محققان می‌گويند که داشتن دوستان متعدد می‌تواند باعث افزايش طول عمرو کاهش افسردگی شود.

 

دانشمندان استراليايی می‌گويند نشست و برخاست با دوستان صميمی در سنين پيری حتی بيش از همنشينی اعضای خانواده به افزايش طول عمر کمک می‌کند.يک تيم تحقيقاتی طيفی از عوامل اجتماعی، بهداشتی و عادات شخصی را بر طول عمر بيش از 1500 فرد بالای 70 سال بررسی کرد.

 

در بخشی از اين مطالعه، از داوطلبان سؤال شد ميزان تماس شخصی و تلفنی آنها با شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله کودکان، بستگان، دوستان و معتمدان چقدر است.

 

پاسخ افراد با ذکر مشخصات هر فرد ثبت شد و اين تيم پس از ده سال دوباره به سراغ همان افراد آمدند و متوجه شدند افرادی که دارای بيشترين ارتباط با دوستان و آشنايان بودند شانس زندگی‌شان 22 درصد بيش از کسانی بوده که شبکه ارتباطی ضعيفی داشتند.

 

اين موضوع حتی در صورتی که فرد، تغييرات عمده‌ای مثل مرگ همسر يا يکی از اعضای نزديک خانواده را تجربه کرده بود نيز صدق می‌کرد.

 

دانشمندان اشاره کردند که وجود دوستان در اطراف فرد احتمالاً او را تشويق می‌کند بيشتر مراقب سلامت خود باشد و به علاوه با حضور و رفت و آمد خود از احساسات منفی همچون اضطراب و افسردگی در دوران سختی و ناخوشی می‌کاهند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات