پارس ناز پورتال

دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریم

دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریم

دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریم 

برای خانم های خانه دار و البته هنرمند یک آموزش عالی داریم.دوخت شکوفه روبانی که بسیار زیبا است.در ادامه همراه ما باشید. این شکوفه روبانی زیبا را برای تزیین گل سر، شانه سر، تل مو، تزیین هدایا، تزیین کوسن و … می توانید استفاده کنید. حتی به عنوان گل سینه هم کاربرد دارد.

 

لوازم مورد نیاز :
روبان نیم سانتی به رنگ دلخواه برای شکوفه
سیم گلسازی
نخ و سوزن
مروارید و پولک (یا پرچم گل آماده)
نوار گاترین
چسب
روبان پهن به رنگ سبز

 

روش روخت شکوفه روبانی زیبا :
ابتدا روبان نیم سانتی را حدود هشت سانتیمتر برش می دهیم. هر دو سانت علامت می زنیم.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریمروبان نیم سانتی را حدود هشت سانتیمتر برش می دهیم و هر دو سانت علامت می زنیم

 

بعد مانند تصویر کوک می زنیم.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریممانند تصویر کوک می زنیم

 

مانند تصویر نخ را کشیده تا روبان جمع شود و شکل گل شود.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریممانند تصویر نخ را کشیده تا روبان جمع شود و شکل گل شود

 

با سیم گلسازی و مروارید و پولک چند پرچم گل درست کرده و از وسط گل رد می کنیم. می توانید از پرچم آماده استفاده کنید.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریمبا سیم گلسازی و مروارید و پولک چند پرچم گل درست کرده و از وسط گل رد می کنیم

 

دور سیم پرچم گل و نوار گاترین می پیچیم.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریمدور سیم پرچم گل و نوار گاترین می پیچیم

 

تعدادی از این شکوفه ها آماده می کنیم.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریمتعدادی از این شکوفه ها آماده می کنیم

 

حالا دور یک ساقه گل شکوفه ها را مونتاژ می کنیم و دور هر شکوفه و ساقه گل یک دور نوار گاترین می پیچیم.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریمدور یک ساقه شکوفه ها را مونتاژ می کنیم و اطراف آن را نوار گاترین می پیچیمدوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریماین هم نمایی از پشت شاخه

 

در فاصله مناسب برگ گل را قرار می دهیم مانند تصویر. برای برگ ها روی روبان پهن الگوی برگ را در آورده و روی سیم گلسازی بچسبانید.

 

برگ ها را با دست حالت بدهید، یا مثل خود شکوفه ها با دوخت حالت بدهید. می توانید برای هر رگبرگ یرگ را تا زده و حرارت بدهید.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریمبرگ ها را روی روبان پهن حالت داده و پشت کار وصل کنید

 

نکته :
هر کس هر طور که بخواهد می تواند این شاخه گل را مونتاژ کند.دوخت شکوفه روبانی را یاد بگیریممونتاژ نهایی کار سلیقه ایی هست

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات