پارس ناز پورتال

دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟

دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟

دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟ 

همیشه می بینیم که ورزشکاران مدال خود را گاز می گیرند و عکس آن ها در رسانه ها منتشر می شود.دلیل این کار چیست؟آیا ریشه علمی دارد؟ اکثر قهرمانان، مدال خود را به ویژه اگر مدال طلا باشد، گاز می گیرند و به این شیوه، پیروزی خود را جلوی دوربین ها جشن می گیرند.

دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟

موضوع گاز گرفتن مدال طلا، پیشینه ای تاریخی دارد. در گذشته ها برای این که اطمینان حاصل کنند که سکه های رایج، از طلای خالص است یا سربِ زراندود، آن را گاز می گرفتند، اگر سکه از طلای خالص باشد، جای دندان ها بر آن باقی می ماند.

دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟

هرچند دورۀ سکه ها و پول های طلا کاملا تمام شده است، اما این عادت همچنان نسل به نسل منتقل شده است و به مدال آوران رسیده است.دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟

 

این روزها گاز گرفتن به نماد قهرمانی تبدیل شده و از گاز گرفتن مدال، فراتر رفته است. به عنوان مثال، “رافائل نادال” تنیسور اسپانیایی، پس از قهرمانی در جام “رولان گاروس” جام قهرمانی را در برابر دوربین ها گاز گرفت!

دلیل گاز گرفتن مدال توسط ورزشکاران چیست؟

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات