پارس ناز پورتال

دلیل سرعت بالای اعتیاد به کوکائین کشف شد

دلیل سرعت بالای اعتیاد به کوکائین کشف شد

دلیل سرعت بالای اعتیاد به کوکائین کشف شد 

کوکائین یکی از مواد اعتیاد آور بسیار قوی در جهان است که بسیار هم گران قیمت می باشد و هر کسی نمی تواند آن را خریداری کند. در این بررسی کارشناسان شرایطی را فراهم آوردند تا موش‌های آزمایشگاهی بتوانند برای مدت پنج روز به هر میزانی از ماده مخدر کوکائین که تمایل دارند دسترسی داشته باشند. سپس دسترسی آنها به این ماده مخدر برای مدت ۱۴ یا ۶۰ روز متوقف شد.

 

کارشناسان در یک مطالعه جدید به بررسی جزئیات بیشتر درباره چگونگی اثرگذاری کوکائین بر مغز و بدن و علت اعتیادآور بودن آن پرداخته‌اند.در این بازه زمانی کارشناسان به ارزیابی ناقل‌های دوپامین در موش‌ها پرداخته و دریافتند که وضعیت این ناقل‌ها به شکل طبیعی و پیش از مصرف ماده مخدر کوکائین درآمده است.

 

سپس برای بار دوم به موش‌ها اجازه داده شد کوکائین مصرف کنند و پس از آن مشاهده شد که حتی با گذشت ۶۰ روز از ترک این ماده مخدر، “تاثیر اولیه” مصرف آن از مرحله اول آزمایش روی مغز موش‌ها باقی مانده به طوری که این بار حتی با مصرف تنها یک دوز کوکائین،‌ تحت تاثیر آن قرار گرفتند.

 

به گفته متخصصان، بنابر این یافته آنچه موجب می‌شود مغز به سرعت به این مخدر معتاد شود در واقع “تاثیر اولیه” آن روی این عضو است که حتی پس از مدت طولانی از ترک آن، همچنان در مغز باقی می‌ماند و این یافته می‌تواند توجیه کند که چرا مصرف مجدد کوکائین در برخی افراد بزرگسال معتاد به این ماده مخدر شایع و جدی است.

 

دکتر “سارا آرجونز” نویسنده ارشد این مطالعه گفت: کارشناسان از سال‌ها قبل دریافته بودند کوکائین بر سیستم دوپامین و ناقل‌های دوپامین تاثیر می‌گذارد و بنابراین بررسی خود را به گونه‌ای تنظیم کردیم تا چگونگی مقاومت به کوکائین از طریق ناقل‌های دوپامین بهتر درک شود.

 

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، جونز همچنین افزود: حتی پس از گذشت ۶۰ روز خودداری از مصرف کوکائین که معادل چهار سال برای انسان است مصرف تنها یک دوز از ماده کوکائین بر سیستم دوپامین و سطح مقاومت به این مخدر تاثیر می‌گذارد.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات