پارس ناز پورتال

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

همه ما مشکلات زیادی داریم و تنها خداوند هست که به تمام دردهای ما گوش میدهد.و تنها اوست که ما را یاری میکند.پس انسان نیاز دارد با خدا حرف بزند.

 

مردی با خود زمزمه میکرد :

خدایا با من حرف بزن لطفا !
یک سار شروع به خواندن کرد، اما مرد نشنید.

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

مرد فریاد بر آورد :
خدایا با من حرف بزن
آذرخش در آسمان غرید، اما مرد گوش نکرد.

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت :
خدایا بگذار تو را ببینم
ستاره ای درخشید، اما مرد ندید.

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

مرد فریاد کشید اقلا یک معجزه به من نشان بده
نوزادی متولد شد، اما مرد توجهی نکرد.

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

پس مرد در نهایت یاس فریاد زد :
خدایا مرا لمس کن و بگذار بدانم اینجا حضور داری.
در همین زمان پروانه ای پایین آمد و روی دستش نشست، مرد آن را پراند و به راهش ادامه داد …

درد دل با یگانه خالق هستی جهان

و خدا در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه …
امروز و هر روزتان مملو از درک خداوند یگانه باد

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات